Voorwaarden & Reglementen

Wij bieden meer dan gemiddelde vrijheid aan huurders van de PH-VZV. Vrijheid om het vliegtuig voor langere perioden mee te mogen nemen naar verre oorden brengt echter ook verantwoordelijkheden met zich mee. Goede afspraken zijn nodig om nare verrassingen voor zowel huurder als verhuurder te voorkomen.

Hieronder de verhuurvoorwaarden en -reglementen. Saaie kost om te lezen, maar bij verhuur gaan wij er van uit dat de huurder van ons vliegtuig op de hoogte is van onze verhuurvoorwaarden en -reglementen, dus het is beter om ze even te lezen. De voorwaarden en reglementen bestaan onder andere uit wettelijke eisen, verzekeringstechnische eisen, en maatregelen die een soepel lopend vliegbedrijf bevorderen.

Definities

Verhuurder
De eigenaar van de PH-VZV.
Huurder
Degene aan wie de PH-VZV wordt verhuurd. Dit is degene onder wiens naam de PH-VZV middels het reserveringsprogramma is gereserveerd. Ook in geval van een gezamelijke reservering is er in principe maar één huurder. Het is de verantwoording van de huurder om eventuele kosten en aansprakelijkheden zelf te regelen met het gezelschap waarmee hij reist. Wie de feitelijke piloot of gezagvoerder is, is hierbij niet van belang; de huurder is eindverantwoordelijk voor de PH-VZV en huurverplichtingen.
Gezagvoerder / Piloot
Degene die de verantwoordelijkheid voor de besturing van de PH-VZV op zich neemt. Dit is niet noodzakelijkerwijs de huurder.
Inzittenden
Alle personen die in de PH-VZV reizen, dus huurder, gezagvoerder / piloot en passagiers.
Onklaar zijn
Een defect waarbij het verder vliegen wettelijk niet is toegestaan of redelijkerwijs onmogelijk is. Voorbeeld: Een defecte transponder wordt beschouwd als "het onklaar zijn" van het vliegtuig, maar een defecte GPS niet.
Achterlaten
Het beëindigen van de reis zonder dat de PH-VZV naar EHHO is teruggebracht.
Repatriëring
Het weer naar huis transporteren van de PH-VZV nadat deze was achtergelaten.
Toebehoren
Alles wat zich bij aanvang van de huurperiode in de PH-VZV of in de bijbehorende kast bevond of onder 'toebehoren' wordt omschreven op het verhuurformulier.

Piloot

Gebruik

Brandstof

Motorvloeistoffen

Verantwoordelijkheden

Abonnementen

Voor 150 Euro kun een abonnement worden genomen op 15 reserveringen, waarbij een korting van 20 Euro op de dagprijs wordt verleend. Hierbij zijn de volgende regels van toepassing:

Borg

Wanneer de PH-VZV wordt gevlogen binnen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Denemarken is geen borg vereist. Wanneer de PH-VZV wordt meegenomen naar andere landen wordt een bedrag gelijk aan de helft van de geschatte huurkosten verlangd. De borg wordt verrekend met de facturering van het urentotaal.

Calamiteiten

Met calamiteiten bedoelen we ongevallen, het optreden van defecten, het moeten achterlaten van het vliegtuig, etc.

Verzekering

De PH-VZV is conform de wettelijke voorschriften WA verzekerd (aansprakelijkheid ten opzichte van derden en ten opzichte van passagiers). Verder is de PH-VZV verzekerd tegen schade. Hiervoor geldt een eigen risico van 1500 Euro. De huurder is aansprakelijk voor het eigen risico wanneer er tijdens de huurperiode schade ontstaat. Normale slijtage (zulks ter beoordeling door een erkend reparatiebedrijf) wordt niet doorberekend aan de huurder. Het eigen risico van 1500 Euro kan worden gereduceerd op de volgende wijze:

Defecten

Ondanks het feit dat de PH-VZV op de best mogelijke manier wordt onderhouden is het altijd mogelijk dat er onderweg defecten ontstaan. Het ontstaan van defecten is, net als het ontstaan van ongunstige weersomstandigheden, een onzekerheidsaspect dat onlosmakelijk verbonden is met de vliegsport, en waarmee dus altijd rekening moet worden gehouden. Wanneer er defecten ontstaan gelden de volgende regels:

Achterlaten

Uiteraard is het altijd de bedoeling dat de PH-VZV weer wordt afleverd op EHHO. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de PH-VZV elders moet worden achtergelaten. Deze situaties zijn onder te verdelen in:

In alle gevallen zijn de volgende regels van toepassing:

Repatriëring

Als de PH-VZV is achtergelaten vanwege een situatie die voor risico van de verhuurder is dan zijn de kosten van stalling vanaf het moment van achterlaten en de repatriëringskosten voor verhuurder. Verhuurder kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de extra reis- en verblijfskosten van de inzittenden en eventuele gevolgschade.

Als het vliegtuig moest achterblijven vanwege een situatie die voor risico van de huurder is dan zijn de volgende regels van toepassing:

www.privatepilots.nl

Teller